بیانیه گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, انتشارات, بیانیه, جدید / دوشنبه, آگوست 24th, 2020

انفجار بيروت

14 مرداد 1399

يکبار ديگر همه شاهد حادثه فاجعه‌بار انسان‌ساختی در جهان بوده‌ايم. حادثه‌ی وحشتناكی در بيروت که نه تنها جان انسان‌های بسياري را گرفت، بلكه ميراث فرهنگی لبنان و بشريت را نيز دستخوش آسيب‌های فراوان نمود. بناهای تاريخي، مجموعه‌های موزه‌ای و مواد آرشيوی از جمله آثار تاريخی و فرهنگی هستند که در انفجار تاريخ 4 اوت 2020 در بيروت پايتخت لبنان، دچار تخريب و آسيب‌های جدی شدند. گروه حفاظت ايکوم ايران با 12 کارگروه تخصصي خود شامل حفاظت نقاشی؛ حفاظت نسخ خطی و مواد آرشیوی؛ حفاظت آرايه‌های معماری؛ حفاظت فلز و مينا؛ حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای، حفاظت فرش و منسوجات؛ حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر؛ حفاظت یافته‌های باستان‌شناختی؛ مصالح و روش‌های سنتی معماری خاک؛ مستندسازی، آموزش و حفاظت پيشگيرانه و تاريخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت، ضمن ابراز تأسف عميق از اين حادثه، همراه با ساير کشورها و مؤسسات مرتبط، همبستگی خود را براي نجات‌بخشی و حفاظت ميراث فرهنگی کشور لبنان اعلام می‌دارد.