بیستمین  نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, کارگروه مستند سازی, نشست‌های مجازی / شنبه, نوامبر 14th, 2020

بیستمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مستندنگاری ارزش محور»، با حضور جناب آقای داوود اسداله‌‏وش، سرپرست کارگروه مستندسازی حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای فرامرز پارسی، مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور عمارت خورشید و پژوهشگر معماری تاریخی ، روز دوشنبه مورخ 1399/08/26 ساعت 18الی 19، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN برگزار خواهد شد.