بیست و دومین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, نشست‌های مجازی / جمعه, نوامبر 20th, 2020

بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «معرفی پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر»، با حضور جناب آقای فتح‌اله نیازی، سرپرست کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای محمدرضا بهادری، مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، روز دوشنبه مورخ 1399/09/03 ساعت 11 الی 12، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN برگزار خواهد شد