دهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو / دوشنبه, سپتامبر 28th, 2020

https://www.aparat.com/v/HMFQRدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت فلز و مینا، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم منصوره نظارتی‏ زاده ، سرپرست کارگروه حفاظت فلز و مینا، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN  برگزار خواهد شد.