سی و پنجمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, کارگروه حفاظت یافته‌های باستان شناختی, نشست‌های مجازی / دوشنبه, ژانویه 11th, 2021

سی و پنجمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع حفاظت و مرمت در کاوش‌‏های باستان شناسی، با حضور خانم فریبا مجیدی سرپرست کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان شناختی و آقای مصطفی ده‏ پهلوان، رییس موسسه باستان شناسی دانشکده تهران، روز چهارشنبه مورخ 1399/10/24 ساعت 14 تا 17؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN برگزار خواهد شد.