سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, سلسله سخنرانی‌های علمی, کارگروه حفاظت آرایه‌های معماری, نشست‌های مجازی / یکشنبه, ژانویه 10th, 2021

سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع فن شناسی آرایه‏‌های معماری (کارگاه شماره 2: معرفی آرایه‏‌های کپ بری، لایه چینی، طلاکاری و تخمه در آوری)، با حضور آقای بهنود گوهربین، سرپرست کارگروه حفاظت آرایه‏‌های معماری گروه حفاظت ایکوم ایران، روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 ساعت 12 تا 13؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN برگزار خواهد شد.