هشتمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفظت ایکوم ایران


اخبار, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو, معرفی / دوشنبه, سپتامبر 21st, 2020

هشتمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه مستندسازی، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و جناب آقای داوود اسدالله ‏وش، سرپرست کارگروه مستندسازی، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN  برگزار خواهد شد.