هفدهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفظت ایکوم ایران


اخبار, کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه, نشست‌های مجازی / دوشنبه, اکتبر 26th, 2020

هفدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه، روز چهارشنبه مورخ 10399/08/07 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی  WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN  برگزار خواهد شد.