پانزدهمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, جدید, کارگروه حفاظت نسخ خطی و مواد آرشیوی, کارگروه‌ها / دوشنبه, اکتبر 19th, 2020

پانزدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت نسخ خطی و مواد آرشیوی، با حضور جناب آقای دکتر یاسر حمزوی، عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای حمید ملکیان، سرپرست کارگروه حفاظت حفاظت نسخ خطی و مواد آرشیوی، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/30 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTSGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN  برگزار خواهد شد.