کارگروه‌ها

شکل‌گیری 12 کارگروه تخصصی حفاظت و مرمت گروه حفاظت ایکوم ایران در تاریخ 21 تیرماه 1397 در چهارمین نشست اعضای گروه حفاظت ایکوم به‌تصویب رسید. این کارگروه‌ها به‌عبارت ذیل می‌باشند:

«کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه»
«کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت»
«کارگروه حفاظت آثار سنگی و هنرهای صخره‌ای»
«کارگروه حفاظت آرایه‌های معماری»
«کارگروه حفاظت نسخ خطی و مواد آرشیوی»
«کارگروه حفاظت نقاشی»
«کارگروه حفاظت فرش و منسوجات»
«کارگروه حفاظت فلز و مینا»
«کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر»
«کارگروه حفاظت یافته‌های باستان شناختی»
«کارگروه مستند سازی»
«کارگروه مصالح و روش‌های سنتی معماری خاک»

البته این اقدام بزرگی است که نتیجه‌گیری درست و کامل از آن به زمان زیادی نیاز خواهد داشت، ولی باید از جایی و به شکلی آغاز شود. در این راه از همه‌ی توان کارشناسی و علمی موجود در کشور استفاده خواهد شد. هرچند عضویت در شورای بین‌المللی موزه‌ها و به تبع آن در کمیته ملی موزه‌های ایران راه را برای فعالیت کارشناسان حفاظت و مرمت کشور در این کارگروه‌ها هموارتر می‌کند، ولی چون اصل بر استفاده از تمام ظرفیت موجود در کشور نهاد شده است این موضوع مانعی در راه حضور دوستان و همکاران در این کارگروه‌ها نخواهد بود. بر همین اساس کار تعیین و معرفی سرپرستان کارگروه‌ها آغاز شده است. تعدادی معین شده‌اند و بقیه نیز معلوم خواهند شد. تا چندی دیگر نشست پنجم گروه حفاظت ایکوم ایران تشکیل خواهد شد و در طی آن در باره‌ی نحوه‌ی فعالیت این کارگروه‌ها صحبت و نظرخواهی خواهد شد. تا پیش از آن امید می‌رود بخش عمده‌ای از کارگروه‌ها شکل گرفته باشند. در همین‌جا از همه‌ی متخصصان حفاظت و مرمت کشور دعوت می‌کنیم بر اساس علائقی که دارند به این کارگروه‌ها بپیوندند تا هر کارگروه برآیندی از توان بالقوه کشور شود و بر همین اساس بتواند یار پرتوان و مؤثری برای دیگر نهادهای مربوطه‌ باشد.