آموزش و حفاظت پیشگیرانه

نام کارگروه: آموزش و حفاظت پیشگیرانه

تعداد اعضا: 29 نفر

 

معرفی کارگروه:

کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه، یکی از دوازده کارگروه تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران است که از سال 1397 به سرپرستی سرکار خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی فعالیت خود را آغاز نمود. این کارگروه با هدف افزايش آگاهي و باور عمومي نسبت به ارزش‌هاي ميراث فرهنگي و اهميت حفظ و نگهداري آنها و همچنين کمک به ارتقاء سطح دانش فني و تخصصی نسبت به شيوه‌های حفاظت پايدار و غيرمداخله‌گرانه و تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه ايجاد شده است. تحقق اين اهداف از طريق طراحي و اجراي تدابير لازم براي برنامه‌هاي آموزشي، برگزاري جلسات سخنراني، نشست‌‌ها و هم‌انديشي‌هاي عمومي و تخصصي، اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي با استفاده از توليدات فرهنگي مثل خبرنامه، کتاب، دستور‌العمل، و نمايشگاه‌هاي عمومي و تخصصي و همچنين همکاري در تهيه‌ي شيوه‌نامه‌، آيين‌نامه، خط‌مشي‌ و مقررات مربوط به شرايط حفظ و نگهداري آثار دست يافتني مي‌باشند. اين کارگروه با تاکيد بر ايجاد «حس مشترک» بين مردم، مسئولين و ساير ذينفعان نسبت به ميراث فرهنگي کشور و حفاظت از آن، تلاش مي‌کند با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و تغيير رويکردهاي لازم، زمينه را براي مشارکت کليه سطوح جامعه و اجراي اقدامات فوق فراهم کرده و به اين ترتيب موجب تضمين بيشتر حفظ آثار و جلوگيري از فرسايش و آسيب‌هاي ناشي از عوامل تهديد کننده آنها شود.

 

سرپرست کارگروه:

نام و نام خانوادگی: منیژه هادیان دهکردی

تحصیلات: دکتری تکنولوژي هنر و حفاظت و مرمت آثار تاریخی از دانشگاه هنرهاي زيباي درسدن (HfBK- Dresden)

کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

کارشناسی شيمي محض از دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 

ایمیل: m_hadian@yahoo.com

 

دبیرکارگروه:

نام و نام خانوادگی: مرجان میان‌آبی شوشتری مسئول دانشنامه، همکاری در ماهنامه

تحصیلات: کارشناسی مرمت و احیا بناهای تاریخی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

کاردانی حفاظت و مرمت آثار باستانی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

ایمیل: marjanshoushtary@gmail.com

 

معرفی اعضای فعال کارگروه:

  1. نام و نام خانوادگی: لیلا سوداگر مسئول بانک اطلاعات منابع

تحصیلات: ﮐﺎرﺷﻨﺎسی ارشد ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و فرهنگی دانشکده پردیس اصفهان (داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ تهران)

ﮐﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ دانشکده پردیس اصفهان (داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ تهران)

ایمیل: lsodagar@yahoo.com

 

  1. نام و نام خانوادگی: حمزه حمزه؛ همکاری در تدوین ماهنامه و همکاری در دانشنامه

تحصیلات: دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور بیرجند

ایمیل: Hamzeh.skchto@gmail.com

 

 

 

 

  1. نام و نام خانوادگی: نسرین نوحی باباجان همکاری در دانشنامه و ماهنامه

تحصیلات: دکتری میکروبیولوژی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

ایمیل: nasrinnoohi@gmail.com

 

 

 

 

  1. نام و نام خانوادگی: کاوه بهرام‌زاده همکاری در دانشنامه و ماهنامه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل

ایمیل: kaveh.bahramzadeh@gmail.com

 

 

  1. نام و نام خانوادگی: برسابه سالک آزاد؛ مسئول طرح تهیه رهنمون‌های حفاظت و مرمت و همکاري در ماهنامه

تحصیلات: دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایمیل:bersabeh_salek@yahoo.com

 

 

  1. نام و نام خانوادگی: حمیده بنیادی مسئول ماهنامه و همکاری در بانک اطلاعاتی منابع

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور مرکز غرب

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

ایمیل: hamideh.bonyadi@gmail.com

 

 

 

 

  1. . نام و نام خانوادگی: محمدرضا رکنی همکاري در ماهنامه

تحصیلات: کارشناسی باستان‌شناسی دانشگاه آزاد دزفول

ایمیل: mrrokni@gmail.com

 

 

 

 

8.نام و نام خانوادگی: نسیم جعفری سندیانی همکاری در تهیه ماهنامه و طرح دانشنامه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی؛ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

کارشناسی نقاشی؛ دانشکده شریعتی تهران

کاردانی گرافیک؛ دانشکده فاطمه اردبیل

ایمیل: nasimsandiani@gmail.com

 

 

  1. نام و نام خانوادگی: لیلا سید منیر؛ مسئول طرح بانک اطلاعات شخصيت‌هاي کارگروه و همکاری در طرح دانشنامه و تهیه ماهنامه

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی نقاشی؛ دانشگاه آزاد تبریز

ایمیل: leilasmonir@gmail.com

 

10- نام و نام خانوادگی: مينا کوشکي؛ همکاری در تهیه ماهنامه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی؛ دانشگاه آزاد واحد ابهر

کارشناسی ناپیوسته مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران

کاردانی مرمت بناهای تاریخی؛ دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ایمیل: Deyhim.mkoshki@gmail.com

 

 

 

 

11- نام و نام خانوادگی:  کيا صباحي؛ مسئول ويراستاري در ماهنامه

تحصیلات:

دانشجوی کارشناسی مرمت آثار تاریخی و فرهنگی؛ دانشگاه هنر تبریز

ایمیل: dsabahi713r@gmail.com

 

ماهنامه‌های منتشر شده کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه:

اولین ماهنامه خبری کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – بهمن 1398

The First Newsletter of Training and Preventive Conservation Working Group

دومین ماهنامه خبری کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره دوم – اسفند 1398

The second MonthlyNewsletter- Training and Preventive- Working Group-ICOM IRAN CC

سومین ماهنامه کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه

سال اول – شماره سوم – فروردین 1399

Third Monthly Journal – Training and Preventive Conservation Working Group.pdf

چهارمین و پنجمین ماهنامه کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه

سال اول – شماره چهارم و پنجم – اردیبهشت و خرداد  1399

Monthly Journal-Nos. 4 and 5-Preventive Conservation Working Group – ICOM CC IRAN

ششمین، هفتمین و هشتمین ماهنامه کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه

شماره ششم، هفتم و هشتم – تیر، مرداد و شهریور 1399

Monthly Journal – Training and Preventive Conservation Working Group-6, 7 and 8-