حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای

نام کارگروه: حفاظت آثار سنگي و هنرهای صخره‌ای

تعداد اعضا: 6 نفر

معرفی کارگروه:

کارگروه حفاظت آثار سنگي و هنرهای صخره‌ای، یکی از دوازده کارگروه تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران است که از سال 1398 به سرپرستی جناب آقای خسرو فری فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1399 سرپرستی این کارگروه به جناب آقای شهرام رهبر واگذار گردید.

از جمله اهداف مهم این کارگروه تدوین دستورالعمل‌های حفاظت و مرمت آثار سنگی ایران بر اساس تجربیات پژوهشگران داخلی و خارجی؛ جمع‌آوری واژه‌های تخصصی در حوزه مرمت آثار سنگی و هنرهای صخره‌ای در ایران؛ تهیه بانک اطلاعاتی از کارشناسان، استادکاران و شخصیت‌های مرتبط با حفاظت و مرمت سنگ؛ گردآوری و تهیه  فهرست کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های منتشرشده در حوزه حفاظت و مرمت آثار سنگی در ایران و جهان؛ و انتشار ماهنامه تخصصی، از فعالیت‌های اصلی در کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای است.

اولین جلسه‌ی این کارگروه در تاریخ نوزدهم بهمن‌ماه 1398 به‌صورت مجازی تشکیل شد. اقدام نخست کارگروه حفاظت سنگ پس از اولین جلسه، انتشار نخستین ماهنامه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای در فروردین 1399 بود که با همت اعضای این کارگروه انجام شد.

دومین جلسه نیز در فضای مجازی در تاریخ یکشنبه 15 تیرماه 1399 برگزار شد. در این جلسه در خصوص اهمیت زیاد دانشنامه و تهیه بانک اطلاعاتی کارشناسان، استادکاران و پیشکسوتان رشته حفاظت و مرمت سنگ تأکید شد. تهیه و تدوین ماهنامه با توجه به دستورالعمل نیز از موارد مورد بحث در دومین جلسه کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای بود.

برنامه‌های پیش روی این کارگروه عبارتند از:

– مشارکت در طرح تهیه‌ی دانشنامه‌ی حفاظت و مرمت گروه حفاظت ایکوم ایران

– تهیه و انتشار ماهنامه‌ی تخصصی حوزه آثار سنگی و هنرهای صخره‌ای

– همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی (منابع‌شناسی و شخصیت‌شناسی)

 

سرپرست کارگروه:

نام و نام خانوادگی: شهرام رهبر

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی؛ دانشگاه یزد

کارشناسی مرمت آثار تاریخی؛ پردیس دانشگاه هنر تهران

ایمیل: shahramrahbar2000@gmail.com

 

معرفی اعضای فعال کارگروه:

  1. نام و نام خانوادگی: خسرو فری

تحصیلات:

دانشجوی دکتری مرمت معماری؛ دانشگاه معماری و ساختمان باکو آذربایجان

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی؛ مجتمع دانشگاه هنر تهران (پردیس اصفهان)

کارشناسی مرمت آثار تاریخی؛ مجتمع دانشگاه هنر تهران (پردیس اصفهان)

ایمیل: khosrov.farri@gmail.com

 

 

2.نام و نام خانوادگی: مینا کوشکی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی؛ دانشگاه آزاد واحد ابهر

کارشناسی ناپیوسته مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران

کاردانی مرمت بناهای تاریخی؛ دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ایمیل: Deyhim.mkoshki@gmail.com

 

 

ماهنامه‌های منتشر شده کارگروه حفاظت سنگ و هنر‌های صخره‌ای:

اولین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره ای “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – فروردین 1399

First Monthly Journal- Conservation of Stone and Rock Arts Working Group- Final Version.pdf

دومین، سومین و چهارمین ماهنامه کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره ای “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره دوم، سوم و چهارم – اردیبهشت، خرداد و تیر 1399

Monthly Journal-2, 3, 4- Conservation of Stone and Rock Art Working Group- IRAN ICOM-CC-