حفاظت فلز و مینا

نام کارگروه: حفاظت فلز و مینا

تعداد اعضا: 13 نفر

 

معرفی کارگروه:

کارگروه حفاظت فلز و مینا ، یکی از دوازده کارگروه تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران است که از سال 1398 با ادغام دو کارگروه حفاظت آثار فلزی و حفاظت مینای ایرانی تشکیل شد و از فروردین سال 1399 سرپرستی آن به سرکار خانم منصوره نظارتی‌زاده محول گردید.

دانش تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت فلز در ایران از تشکیل اولین کارگاه و آزمایشگاه حفاظت و مرمت در زيرزمين ساختمان سابق مركز باستان‌شناسي ايران به همت والای جناب آقای دکتر رسول وطن‌دوست به شکل ریشه‌داری پایه‌گذاری شده است . امروزه علاوه بر مطالعات مدون در دانشکده‌های حفاظت ومرمت، در سازمان میراث فرهنگی نیز حفاظت و مرمت اشیاء فلزی با نگاه تخصصی پیگیری می‌شود . این کارگروه حلقه رابطی است میان جامعه متخصصین حوزه حفاظت و مرمت، مراکز آموزشی و پژوهشی و عامه مردم که مخاطبان اصلی موزه‌ها هستند .

هرچند در شرايط فعلي به واسطه همه‌گیری ویروس کویید19 امکان برگزاری جلسات گروهیِ حضوری برای اعضاء این کارگروه در سال جاری فراهم نشده است لکن به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی به سرعت رشته الفت و همکاری در میان اعضاء شکل گرفته و تبادل نظرهای اولیه صورت پذیرفته است .خوشبختانه در جلساتی که پیش از بحران کرونا با حضور دکتر رسول وطن‌دوست، رئیس گروه حفاظت ایکوم ایران تشکیل شد، وظایف میان اعضاء حاضر کارگروه تقسیم گردید. این کارگروه همانند سایر کارگروه‌ها از فعالیت سایر کارشناسان عضو در هر یک از فعالیت‌های تعریف شده در گروه حفاظت ایکوم ایران استقبال می‌نماید .

برای نیل به اهداف غایی گروه حفاظت ایکوم ایران، مسئولیت‌ها و وظایفی  برای همه کارگروه‌ها به شرح ذیل تدوین شده است .

1-همکاری با مراکز آموزشی و اجرایی کشور درحوزه‌ی رشته‌ی مربوطه برای ارتقا موضوع حفاظت و نگهداری آثار.

2-برنامه‌ریزی و اجرای طرح های آموزشی و کارآموزی اعم از سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های ملّی و جهانی به طور منظم در رشته‌ی مربوطه.
3- تعریف، تبیین و اجرای پروژه‌های حفاظت، مرمت و معرفی در سطح ملّی در رشته‌ی مربوطه با همکاری نهادهای ذیربط.
4- همکاری در اجرای طرح های پژوهشی، آموزشی و اجرایی در رشته‌ی مربوطه با موزه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور.

5-ترغیب، حمایت، و برنامه ریزی در جهت تولید و گسترش انواع انتشارات (خبرنامه‌ها،مقالات، و غیره) در حوزه ی رشته‌ی مربوطه.

6- همکاری در جهت گسترش فرهنگ نگهداری و حفاظت پیشگیرانه آثار فلزی در سطوح مختلف جامعه.
کارگروه حفاظت فلز و مینا امید دارد در سایه‌ی همکاری مجدانه‌ی اعضای کارگروه حفاظت فلز و مینا و همکاری سایر اساتید این حوزه و دانشجویان علاقمند ، در راستای نیل به اهداف تعیین شده گام های مشخصی برداشته شود.

 

سرپرست کارگروه:

نام و نام خانوادگی: منصوره نظارتی زاده

تحصیلات:

دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

ایمیل: mmnezarati@yahoo.com

اعضای فعال کارگروه:

  1. نام و نام خانوادگی:شیبا خدیر : مسئول بخش دانشنامه واژه‌های تخصصی حوزه حفاظت فلز و مینا

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد واحد کرج

ایمیل: shaiba_khadir@yahoo.com

  1. نام و نام خانوادگی:محبوبه بی غم : مسئول برگزاری سمینارها ، کارگاه ها و سخنرانی ها

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

کاردانی باستان شناسی دانشگاه ابوعلی سیناهمدان

ایمیل: Mahboobeh_bigham@yahoo.com

  1. نام و نام خانوادگی:رامین طالعی: مسئول ماهنامه

تحصیلات:

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ایمیل: Ramin_t_geom@yahoo.com

  1. نام و نام خانوادگی: سحر ذکاوت: مسئول بخش تهیه بانک اطلاعاتی پیشکسوتان حوزه مرمت فلز و مینا در ایران

تحصیلات:

کارشناسی ارشد هنر اسلامی ، دانشگاه شاهد تهران

کارشناسی هنر اسلامی –گرایش فلز ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ایمیل: zekavatsahar@gmail.com

  1. . نام و نام خانوادگی: کورش کوهستانی: مسئول بخش رهنمون‌هاي حفاظت و مرمت

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل

ایمیل: kuroshkuhestani@yahoo.com

 

 

6 . نام و نام خانوادگی: مینا کریمی: مسئول بخش بانک اطلاعاتی منابع

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی فرش دانشگاه هنر اصفهان

ایمیل: karimi_minaa@yahoo.com

 

ماهنامه‌های منتشر شده کارگروه حفاظت فلز و مینا:

اولین ماهنامه کارگروه حفاظت فلز و مینا “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – تیر 1399

Monthly Jounal 1-Conservation of Metal and Enamel-ICOM CC IRAN

دومین و سومین ماهنامه کارگروه حفاظت فلز و مینا “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره‌های دوم و سوم – مرداد و شهریور 1399

IOS-Monthly Journal 2 and 3- Conservation of Metal and Enamel Working Group

چهارمین و پنجمین ماهنامه کارگروه حفاظت فلز و مینا “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره‌های چهارم و پنجم – مهر و آبان 1399

Monthly Journal- 4,5- Conservation of Metal and Enamel Working Group-IRAN ICOM-CC

ششمین و هفتمین ماهنامه کارگروه حفاظت فلز و مینا “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره‌های ششم و‌هفتم  – آذر و دی ۱۳۹۹

Monthly Journal- 6-7, Conservation of Metal and Enamel Working Group-IRAN ICOM-CC