حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر

نام کارگروه: حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر

تعداد اعضا: 13 نفر

معرفی کارگروه:

کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر، یکی از دوازده کارگروه تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران است که از سال 1397 به سرپرستی جناب آقای فتح‌اله نیازی فعالیت خود را آغاز نمود.

از آنجایی که حفاظت آثار مدرن حوزه‌ای نوپا در رشته مرمت آثار تاریخی و فرهنگی است، و بنا به اهمیت این حوزه به‌دلیل برخورداری کشور ایران از گنجینه ارزشمند آثار مدرن و معاصر، این کارگروه در گروه حفاظت ایکوم ایران تشکیل و آغاز به کار کرد.

این کارگروه تا کنون چند نشست حضوری و مجازی با اعضای خود برگزار کرده است که در این نشست‌ها تصمیماتی در ارتباط با فعالیت‌های آتی کارگروه از جمله برگزاری جلسات سخنرانی، تدوین ماهنامه، و مشارکت در طرح‌های اصلی گروه حفاظت ایکوم ایران اخذ شده است.

فعالیت‌های اصلی کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر:

-انتشار مستمر ماهنامه (با محتوای گزارش، مقالات، معرفی کتاب، یادداشت)

-برگزاری نشست­‌های تخصصی و سمینارها

-همکاری در طرح تهیه دانشنامه حفاظت و مرمت، مربوط به اصطلاحات و واژه‌های حوزه حفاظت و مرمت مواد و مصالح مدرن و حفاظت آثار معاصر؛

-همکاری در طرح تهیه بانک اطلاعاتی استادکاران و کارشناسان و منابع اطلاعاتی این حوزه؛

-همکاری در طرح رهنمون‌های حفاظتی و مرمتی این حوزه.

 

معرفی سرپرست کارگروه:

نام و نام خانوادگی: عبدالبصیر حسین بر؛ مسئول برگزاری سمینارها و همایش‌ها

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی ؛دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی؛ دانشگاه زابل

ایمیل: basir2h@gmail.com

معرفی اعضای فعال کارگروه:

  1. نام و نام خانوادگی: مونا چرمچی؛ مسئول برگزاری جلسات و نشست‌ها

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی؛ دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی زبان ایتالیایی؛ دانشگاه آزاد تهران شمال

ایمیل: mch_8463@yahoo.com

  1. نام و نام خانوادگی: ندا عزیزیه؛ مسئول طرح تهیه دانشنامه

تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر؛ دانشگاه چمران اهواز

کارشناسی موزه‌داری؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

ایمیل: ashy.azizi@gmail.com

  1. نام و نام خانوادگی: شیدا حسین آبادی؛ مسئول بخش ماهنامه

تحصیلات: کارشناسی نقاشی؛ دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل: art.sheida925@gmail.com

  1. نام و نام خانوادگی: منیر علیپور؛ مسئول طرح بانک اطلاعاتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی؛ دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی موزه‌داری؛ مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی استان مرکزی

کاردانی باستان‌شناسی؛ دانشگاه زابل

ایمیل: raha.alipurabedi@gmail.com

  1. نام و نام خانوادگی: سارا اصغر زاده؛ مسئول طرح تهیه رهنمون‌های حفاظتی و مرمتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی؛ دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی مجسمه‌سازی؛ دانشگاه هنر تهران

ایمیل: sara_sculptor@yahoo.com

  1. نام و نام خانوادگی: ژاله چمنی؛ همکار در طرح تهیه رهنمون‌ها

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی؛ دانشگاه هنر تهران

کارشناسی موزه‌داری؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

کاردانی مرمت آثار تاریخی؛ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

ایمیل: zh.chamani@gmail.com

 

ماهنامه‌های منتشر شده کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر:

اولین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – بهمن 1398

The first Newsletter of Conservation Working Group of Modern Materials and Contemporary Art

 

دومین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره دوم – اسفند 1398

The second Newsletter of Conservation Working Group of Modern Materials and Contemporary Art

 

سومین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره سوم – فروردین 1399

Third Monthly Journal- Conservation WG- Modern Materials and Contemporary Arts

 

چهارمین و پنجمین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره چهارم و پنجم – اردیبهشت و خرداد 1399

The Fourth&Fifth Monthly Journal Conservation of Modern Materials and Contemporary Art Working Group

پنجمین و ششمین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره چهارم و پنجم – تیر و مرداد 1399