حفاظت نقاشی

نام کارگروه: حفاظت نقاشی 

تعداد اعضا: 24 عضو

معرفی کارگروه:

کارگروه حفاظت نقاشی، یکی از دوازده کارگروه تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران است که از سال 1397 به سرپرستی آقای دکتر سیامک علیزاده فعالیت خود را آغاز نمود.

این کارگروه تاکنون فعالیت‌های مختلفی به شرح زیر انجام داده است:

 1. شرکت و حضور مستمر در جلسات مختلف گروه حفاظت ایکوم ایران
 2. تشکیل حداقل 5 جلسه مربوط به کارگروه خود و با حد نصاب حضور اعضا و مصوب کردن طرح‌ها و برنامه‌ها در راستای اهداف و فعالیت‌های متصور کارگروه
 3. تهیه و انتشار5 شماره ماهنامه تخصصی تاکنون
 4. انجام مصاحبه و دیدار با مرمتگران پیشکسوت نقاشی از جمله استاد ستراک نظریان، مرحوم حسین آقاجانی ، منصورخادم خراسانی، و حسین نجارزادگان
 5. بازدید و انجام مصاحبه با استاد هادی سیف محقق سبک نقاشی ایرانی و قهوه خانه ای
 6. برگزاری کارگاه تخصصی مرمت نقاشی لاکی و اوروشی ژاپن در موزه امام علی (ع) و کارگاه یک‌روزه رنگ ماده روغنی: سابقه، ساختار و سیکل زندگی در خانه دهدشتی اصفهان

اهداف و برنامه های کلان کارگروه:

 • تهیه بانک اطلاعاتی از کل تابلوهای موجود در موزه‌های دولتی و غیردولتی
 • همکاری در طرح تهیه بانک اطلاعاتی منابع شامل کتاب‌ها ، مقالات ، گزارشات و پایان نامه‌های مربوط به دوره لیسانس تا دکترا در زمینه حفاظت و مرمت نقاشی‌ها
 • همکاری با کارگروه تاریخ و مبانی نظری مرمت در تدوین مبانی نظری و اصول اخلاقی در رابطه با حفاظت و مرمت نقاشی‌ها
 • برگزاری سمینار‌ها و کارگاه‌های تخصصی
 • تهیه و انتشار و ارایه اطلاعات ، گزارشات ، اخبار و مقالات در ماهنامه
 • جذب ، انتخاب و عضوگیری از علاقمندان متخصص به این رشته و تشکیل جلسات مشورتی مورد نظر
 • مطالعه و جمع آوری اطلاعات از آخرین یافته‌ها و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه حفظ و مرمت نقاشی
 • همکاری در طرح تهیه دانشنامه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی
 • همکاری در طرح تهیه دستورالعمل‌های حفاظت و مرمت
 • همکاری در طرح تهیه بانک اطلاعاتی شخصیت های حوزه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی

 

سرپرست کارگروه:

نام و نام خانوادگی: بهشاد حسینی: مسئول بخش دستوالعمل‌های حفاظت و مرمت حوزه نقاشی

تحصیلات: دکتری حفاظت و مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

ایمیل: behshadhosseini@gmail.com

اعضای فعال کارگروه:

 1. نام و نام خانوادگی: فرشته شریفی مسئول ماهنامه

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی وفرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی نقاشی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 12 تهران

کاردانی گرافیک دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر تهران

ایمیل: fereshtehsharifi@yahoo.com

2.نام و نام خانوادگی: الهام طهماسب پور مسئول بانک اطلاعاتی کتابنامه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی مهندسی شیمی علوم الیاف دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب

ایمیل: elham.tahmasebpour@gmail.com

3.نام و نام خانوادگی: پرستو نیری مسئول بخش دانشنامه واژه های تخصصی حوزه حفاظت و مرمت نقاشی

تحصیلات: دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ(جهاد دانشگاهی)

ایمیل: p.nayeri96@yahoo.com

4.نام و نام خانوادگی: آذرخورابه مسئول بخش تهیه بانک اطلاعاتی پیشکسوتان مرمت نقاشی در ایران

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی نقاشی دانشگاه با هنر کرمان

ایمیل: az.khoorabeh@gmail.com

5.نام و نام خانوادگی: سیامک علیزاده

تحصیلات: دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنرتهران

کارشناسی ارشد مرمت بنا و بافت‌های تاریخی دانشگاه هنراصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنراصفهان

ایمیل: siyamak_micheal@yahoo.com

 

ماهنامه های منتشر شده کارگروه حفاظت نقاشی:

1.اولین ماهنامه خبری کارگروه حفاظت نقاشی “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – بهمن 1398

The First Newsletter Of Painting Conservation Working Group

2.دومین و سومین ماهنامه کارگروه حفاظت نقاشی “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره‌های دوم و سوم – اسفند 1398 و فروردین 1399

2nd and 3rd Monthly Journal- Painting Conservation Working Group

3.چهارمین و پنجمین ماهنامه کارگروه حفاظت نقاشی “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره‌های چهارم و پنجم – اردیبهشت و خرداد 1399

Monthly Journal Painting Conservation Working Group- First Year,Volume 4 and 5