تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت

نام کارگروه: تاریخ و مباني نظری حفاظت و مرمت

تعداد اعضا: 19 نفر

 

معرفی کارگروه:

کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت، یکی از دوازده کارگروه تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران است که کمی دیرتر از برخی کارگروه‌های دیگر، از اواسط سال 1398 به سرپرستی سرکار خانم دکتر پریسا عبدالهی کار خود را آغاز نمود.

هدف از تشکیل این کارگروه، توجه و تمرکز بر بنیان‌ها و مبانی نظری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، به‌ویژه بررسی و جستجوی این بنیان‌ها در دل تاریخ و پیشینه‌ی فلسفی و اعتقادی ایرانی است.

این کارگروه به‌دلیل ارتباط نزدیک با سایر کارگروه‌ها و به معنایی وسیع‌تر همه‌ی جامعه‌ی حفاظت و مرمت، جایگاهی ویژه دارد. در طی پنجاه سال گذشته که مرمت در اصطلاح علمی در نظام اجرایی و آموزشی کشور پاگرفته و گسترش یافته است، نسبت به این مقوله‌ی بسیار مهم غفلت فراوان شده است. این در حالی است که مباحث فکری و فلسفی، شالوده‌های اصلی موضوع مراقبت از میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند. گزاف نیست اگر گفته شود فلسفه، تاریخ، تاریخ هنر و به‌طور کلی علوم انسانی، پای‌بست و استخوان‌بندی عمارت رفیع حفاظت و مرمت؛ و علوم طبیعی همچون شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و غیره، پله‌هایی را تشکیل می‌دهند که صعود از این عمارت باشکوه را ممکن می‌سازند. بنابراین کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت، مسؤولیتی بسیار سنگین برعهده دارد، زیرا باید تلاش نماید تا ضمن طرح بیشتر این موضوع مهم در جامعه‌ی مرمت، و جبران غفلت گذشته و زمان از دست رفته، شرایط لازم برای احداث این عمارت رفیع را فراهم کند. این امر با تعریف و اجرای فعالیت‌های پایه، کنکاش در فرهنگ و ادبیات ایران، و بهره‌گیری از تجربیات جهانی میسر خواهد شد.

از ابتدای ایجاد این کارگروه، شرحی از فعالیت‌های آتی آن با عنوان شرح مسؤولیت‌های کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت منتشر شد، تا علاوه بر مشخص شدن چشم‌انداز فعالیت‌های کارگروه، علاقمندی اعضاء به بخش‌های مختلف آن نیز سنجیده شود. این فعالیت‌ها به‌‌شرح زیر می‌باشند:

-بررسی تاریخی نگرش و دیدگاه نسبت به میراث فرهنگی و موضوع حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در کشور؛

-بررسی تحول بنیان‌های حفاظت از میراث فرهنگی در فرهنگ و تمدن ایرانی؛

-بررسی و جمع‌آوری منابع موجود در حوزه مبانی نظری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در ایران و جهان؛

-همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در رابطه با شناخت و ارتقاء موضوع مبانی نظری حفاظت و مرمت؛

-همکاری با سایر کارگروه‌های تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران در رابطه با تدوین دستورالعمل‌های حفاظت و مرمت آثار؛

-تألیف، ترجمه، تدوین و انتشار مقالات و کتب مختلف در حوزه مبانی نظری حفاظت و مرمت.

در همین راستا و برای نزديك‌شدن تدريجي به اهداف و وظایف یاد شده، تلاش شده‌است تا تمام فعالیت‌های درون کارگروه از طریق ماهنامه‌های مختلف منتشر شود.، لذا  اولین ماهنامه متشکل از دو مقاله، دو گزارش و یک معرفی (اساتید متخصص در حوزه مبانی نظری) در بهمن‌ماه سال 1398منتشر گرديد. در مجموع تاکنون 5 شماره ماهنامه از این کارگروه (از بهمن 1398 تا خرداد 1399) حاوی تعداد 11 مقاله، 3 گزارش، و 10 معرفی (شامل معرفی شخصیت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها، کتاب و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی) منتشر شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها و در راستای اهداف گروه حفاظت ایکوم ایران، برنامه‌های کلان این کارگروه به قرار طرح‌های تعریف شده‌ی زیر می‌باشد که مسؤولیت هر یک از این طرح‌ها را یکی از اعضاء عهده‌دار است:

1.تهیه و انتشار ماهنامه‌ی تخصصی تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت؛

2.مشارکت در طرح تهیه‌ی دانشنامه‌ی حفاظت و مرمت گروه حفاظت ایکوم ایران؛

3.مشاركت در طرح تهیه بانک اطلاعاتی (کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی)؛

4.هماهنگی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی؛

5.هماهنگی و برگزاری سخنرانی‌های تخصصی.

 

سرپرست کارگروه:

نام و نام خانوادگی: پریسا عبدالهی

تحصیلات:

دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایمیل: parisabdolahi@yahoo.com

 

دبیرکارگروه:

نام و نام خانوادگی: آتوسا قریشی

تحصیلات:

دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایمیل: armity_k@yahoo.com

 

اعضای فعال کارگروه:

  1. نام و نام خانوادگی: حمزه حمزه؛ مسؤول ماهنامه کارگروه

تحصیلات:

دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور بیرجند

ایمیل: Hamzeh.skchto@gmail.com

 

  1. نام و نام خانوادگی: زهرا نیکویی؛ مسئول تهیه دانشنامه

تحصیلات:

دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

ایمیل: z7nikoei@gmail.com

 

  1. نام و نام خانوادگی: سودابه یوسف نژاد، مسؤول تهیه بانک اطلاعاتی (کتاب‌شناسی و شخص‌شناسی)

تحصیلات:

دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل: syousefnezhad@yahoo.com

 

  1. نام و نام خانوادگی: برسابه سالک آزاد؛ مسؤول برگزاری سمینارهای تخصصی

تحصیلات:

دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایمیل: bersabeh_salek@yahoo.com

 

  1. نام و نام خانوادگی: پروین سلیمانی؛ مسئول برگزاری جلسات سخنرانی

تحصیلات:

دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر تهران

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

ایمیل: Soleimani.parvin@yahoo.com

 

ماهنامه های منتشر شده کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت:

اولین ماهنامه خبری کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره اول – بهمن 1398

The first Monthly Newsletter Conservation and Restoration History and Theories Working Group

دومین ماهنامه خبری کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره دوم – اسفند 1398

The second MonthlyNewsletter- Conservation and Restoration History and Theories Working Group-ICOM IRAN CC.

سومین ماهنامه کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره سوم – فروردین 1399

Third Monthly Journal – Conservation and Restoration History and Theories Working Group-ICOM IRAN CC (2)

چهارمین و پنجمین ماهنامه کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره های چهارم و پنجم – اردیبهشت و خرداد 1399

Monthly Journal 4and 5- Conservation and Restoration History and Theoretical Principles Working Group-ICOM IRAN CC (1)

ششمین، هفتمین و هشتمین ماهنامه کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت “گروه حفاظت ایکوم ایران”

سال اول – شماره های ششم، هفتم و هشتم – تیر، مرداد و شهریور 1399

Monthly Journal- 6,7,8– Conservation and Restoration History and Theoretical Principles Working Group-IRAN ICOM-CC