گفتگوی زنده درتخت سلیمان، آذربایجان غربی


اخبار, سلسله سخنرانی‌های علمی, نشست‌های مجازی / شنبه, اکتبر 31st, 2020

گفتگوی زنده درتخت سلیمان، آذربایجان غربی

هجدهمین برنامه مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران در محوطه میراث جهانی تخت سلیمان ، با موضوع «فعالیت‏های حفاظت و مرمت آثار تاریخی در محوطه میراث جهانی تخت سلیمان» با حضور آقای بهنود گوهربین سرپرست کارگروه آرایه‏های معماری،گروه حفاظت ایکوم ایران؛ و آقای امیر مطلوبی سرپرست محوطه میراث جهانی تخت سلیمان، در روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 ساعت 11 تا 12 ، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی

WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN

برگزار خواهد شد.