گفتگوی زنده در یزد “تهیه خشت از گذشته تا حال”


اخبار, رویداد, کارگروه مصالح و روش‌های سنتی معماری خاک, نشست‌های مجازی / شنبه, اکتبر 24th, 2020

شانزدهمین برنامه مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران در خانه قدیمی احمد لاری یزد، با موضوع «تهیه خشت؛ از گذشته تا حال» با حضور آقای دکتر یاسر حمزوی عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران؛ آقای مهندس محمد حسینی سرپرست کارگروه مصالح و روش‏های سنتی معماری خاک؛ و جناب استاد محمد قادری استادکار معماری خشتی (اجرای طاق و گنبد)، در روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 ساعت 11 تا 12، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN برگزار خواهد شد.