آرایه‌های معماری هشت بهشت اصفهان


اخبار, جدید, رویداد / شنبه, اکتبر 17th, 2020

چهاردهمین برنامه مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران در عمارت هشت بهشت اصفهان، با موضوع «آرایه‏ های معماری هشت بهشت اصفهان» با حضور آقای مهندس بهنود گوهربین سرپرست کارگروه حفاظت آرایه ‏های معماری گروه حفاظت ایکوم ایران؛ آقای دکتر بهشاد حسینی سرپرست کارگروه حفاظت نقاشی؛و استاد غلامرضا تائبی استادکار تزیینات معماری؛ در روز دوشنبه 28 مهرماه 1399 ساعت 11 تا 12، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN برگزار خواهد شد.