یازدهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, کارگروه حفاظت یافته‌های باستان شناختی, گفتگو / دوشنبه, اکتبر 5th, 2020

یازدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان شناختی، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم فریبا مجیدی، سرپرست کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان‏شناختی، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در فضای اینستاگرام به نشانی   WWW.INSTAGRAM.COM/ICOM.CC.IRAN  برگزار خواهد شد.