سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای, کارگروه‌ها

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‏‌ای، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و جناب آقای شهرام رهبر، سرپرست کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌‏ای، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 ساعت 18 تا 19؛ در […]

اکتبر 12, 2020

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مبانی نظری حفاظت و مرمت»، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر محمد منصور فلامکی، استاد دانشگاه و چهره ماندگار معماری ایران، روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 ساعت 18الی 19، در صفحه رسمی گروه […]

اکتبر 10, 2020

یازدهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, کارگروه حفاظت یافته‌های باستان شناختی, گفتگو

یازدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان شناختی، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم فریبا مجیدی، سرپرست کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان‏شناختی، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت […]

اکتبر 5, 2020

دهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

دهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت فلز و مینا، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم منصوره نظارتی‏ زاده ، سرپرست کارگروه حفاظت فلز و مینا، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه […]

سپتامبر 28, 2020

نهمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

نهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مفهوم ایرانی میراث فرهنگی»، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای سید محمد بهشتی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی ، روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 ساعت 18:30 الی 19:30، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم […]

سپتامبر 25, 2020

ششمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

ششمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه مصالح و روش‏‌های سنتی معماری خاک، با حضور جناب آقای بهنود گوهربین، سرپرست کارگروه حفاظت آرایه‏‌های معماری و جناب آقای محمد حسینی، سرپرست کارگروه مصالح و روش‌‏های سنتی معماری خاک، روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی […]

سپتامبر 14, 2020

پنجمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت نقاشی، با حضور جناب آقای دکتر یاسر حمزوی، عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر بهشاد حسینی، عضو شورای فنی، روز چهارشنبه مورخ  1399/06/19 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در […]

سپتامبر 8, 2020

برگزاری جلسات هفتگی در کارگروه واتس‌آپی«خانه حفاظت و مرمت»


اخبار, جدید, دانلود, رویداد, گفتگو

  به‌منظور افزایش فعالیت‌ و مشارکت اعضاء در گفتگوهای تخصصی مجازی در گروه واتس‌آپی “خانه حفاظت و مرمت” و طرح بیشتر مباحث علمی در حوزه‌های مختلف مرتبط، از تاریخ 1399/06/15 هر کارگروه، بر اساس جدول زمان‌بندی پیوست، به‌مدت یک هفته طرح و هدایت موضوعات مربوط به حوزه‌ی تخصصی خود را به‌عهده خواهد گرفت. مشارکت همه‌ی […]

سپتامبر 4, 2020

چهارمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, دانلود, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

چهارمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه آرایه‌‏های معماری، با حضور جناب آقای دکتر یاسر حمزوی، عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای بهنود گوهربین، سرپرست کارگروه حفاظت آرایه‌‏های معماری ، روز چهارشنبه مورخ 1399/06/12 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم […]

آگوست 31, 2020

سومین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

سومین نشست از سلسله نشست ‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر، با حضور جناب آقای بهنود گوهربین، سرپرست کارگروه حفاظت آرایه‏ های معماری و جناب آقای فتح ‏اله نیازی، سرپرست کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر، روز چهارشنبه مورخ 1399/06/05 […]

آگوست 24, 2020