بیست و دومین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, نشست‌های مجازی

بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «معرفی پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر»، با حضور جناب آقای فتح‌اله نیازی، سرپرست کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای محمدرضا بهادری، مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، روز […]

نوامبر 20, 2020

گفتگوی زنده در یزد “تهیه خشت از گذشته تا حال”


اخبار, رویداد, کارگروه مصالح و روش‌های سنتی معماری خاک, نشست‌های مجازی

شانزدهمین برنامه مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران در خانه قدیمی احمد لاری یزد، با موضوع «تهیه خشت؛ از گذشته تا حال» با حضور آقای دکتر یاسر حمزوی عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران؛ آقای مهندس محمد حسینی سرپرست کارگروه مصالح و روش‏های سنتی معماری خاک؛ و جناب استاد محمد قادری استادکار معماری خشتی (اجرای […]

اکتبر 24, 2020

آرایه‌های معماری هشت بهشت اصفهان


اخبار, جدید, رویداد

چهاردهمین برنامه مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران در عمارت هشت بهشت اصفهان، با موضوع «آرایه‏ های معماری هشت بهشت اصفهان» با حضور آقای مهندس بهنود گوهربین سرپرست کارگروه حفاظت آرایه ‏های معماری گروه حفاظت ایکوم ایران؛ آقای دکتر بهشاد حسینی سرپرست کارگروه حفاظت نقاشی؛و استاد غلامرضا تائبی استادکار تزیینات معماری؛ در روز دوشنبه 28 مهرماه […]

اکتبر 17, 2020

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای, کارگروه‌ها

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‏‌ای، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و جناب آقای شهرام رهبر، سرپرست کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌‏ای، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 ساعت 18 تا 19؛ در […]

اکتبر 12, 2020

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مبانی نظری حفاظت و مرمت»، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر محمد منصور فلامکی، استاد دانشگاه و چهره ماندگار معماری ایران، روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 ساعت 18الی 19، در صفحه رسمی گروه […]

اکتبر 10, 2020

یازدهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, کارگروه حفاظت یافته‌های باستان شناختی, گفتگو

یازدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان شناختی، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم فریبا مجیدی، سرپرست کارگروه حفاظت یافته‌‏های باستان‏شناختی، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت […]

اکتبر 5, 2020

دهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

https://www.aparat.com/v/HMFQRدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت فلز و مینا، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم منصوره نظارتی‏ زاده ، سرپرست کارگروه حفاظت فلز و مینا، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه […]

سپتامبر 28, 2020

نهمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

نهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مفهوم ایرانی میراث فرهنگی»، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای سید محمد بهشتی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی ، روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 ساعت 18:30 الی 19:30، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم […]

سپتامبر 25, 2020

ششمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

ششمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه مصالح و روش‏‌های سنتی معماری خاک، با حضور جناب آقای بهنود گوهربین، سرپرست کارگروه حفاظت آرایه‏‌های معماری و جناب آقای محمد حسینی، سرپرست کارگروه مصالح و روش‌‏های سنتی معماری خاک، روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی […]

سپتامبر 14, 2020

پنجمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت نقاشی، با حضور جناب آقای دکتر یاسر حمزوی، عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر بهشاد حسینی، عضو شورای فنی، روز چهارشنبه مورخ  1399/06/19 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در […]

سپتامبر 8, 2020