بیست و دومین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «معرفی پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر»، با حضور جناب آقای فتح‌اله نیازی، سرپرست کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای محمدرضا بهادری، مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، روز […]

نوامبر 20, 2020

گفتگوی زنده درتخت سلیمان، آذربایجان غربی


اخبار, سلسله سخنرانی‌های علمی, نشست‌های مجازی

گفتگوی زنده درتخت سلیمان، آذربایجان غربی هجدهمین برنامه مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران در محوطه میراث جهانی تخت سلیمان ، با موضوع «فعالیت‏های حفاظت و مرمت آثار تاریخی در محوطه میراث جهانی تخت سلیمان» با حضور آقای بهنود گوهربین سرپرست کارگروه آرایه‏های معماری،گروه حفاظت ایکوم ایران؛ و آقای امیر مطلوبی سرپرست محوطه میراث جهانی تخت […]

اکتبر 31, 2020

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌ای, کارگروه‌ها

سیزدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‏‌ای، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و جناب آقای شهرام رهبر، سرپرست کارگروه حفاظت سنگ و هنرهای صخره‌‏ای، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 ساعت 18 تا 19؛ در […]

اکتبر 12, 2020

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مبانی نظری حفاظت و مرمت»، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر محمد منصور فلامکی، استاد دانشگاه و چهره ماندگار معماری ایران، روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 ساعت 18الی 19، در صفحه رسمی گروه […]

اکتبر 10, 2020

دهمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

دهمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت فلز و مینا، با حضور خانم دکتر منیژه هادیان دهکردی ، سرپرست کارگروه آموزش و حفاظت پیشگیرانه و سرکار خانم منصوره نظارتی‏ زاده ، سرپرست کارگروه حفاظت فلز و مینا، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه […]

سپتامبر 28, 2020

نهمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

نهمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع «مفهوم ایرانی میراث فرهنگی»، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای سید محمد بهشتی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی ، روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 ساعت 18:30 الی 19:30، در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم […]

سپتامبر 25, 2020

هشتمین نشست از سلسله نشست‏های مجازی گروه حفظت ایکوم ایران


اخبار, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو, معرفی

هشتمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه مستندسازی، با حضور خانم دکتر پریسا عبدالهی، سرپرست کارگروه تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت و جناب آقای داوود اسدالله ‏وش، سرپرست کارگروه مستندسازی، روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در […]

سپتامبر 21, 2020

هفتمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, دانلود, سلسله سخنرانی‌های علمی, گفتگو

  هفتمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع “حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی”، با حضور جناب آقای دکتر رسول وطن دوست، رییس گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 ساعت 18 […]

سپتامبر 19, 2020

ششمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

ششمین نشست از سلسله نشست‏‌های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه مصالح و روش‏‌های سنتی معماری خاک، با حضور جناب آقای بهنود گوهربین، سرپرست کارگروه حفاظت آرایه‏‌های معماری و جناب آقای محمد حسینی، سرپرست کارگروه مصالح و روش‌‏های سنتی معماری خاک، روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی […]

سپتامبر 14, 2020

پنجمین نشست مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران


اخبار, جدید, رویداد, سلسله سخنرانی‌های علمی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌‏های مجازی گروه حفاظت ایکوم ایران با موضوع معرفی کارگروه حفاظت نقاشی، با حضور جناب آقای دکتر یاسر حمزوی، عضو شورای فنی گروه حفاظت ایکوم ایران و جناب آقای دکتر بهشاد حسینی، عضو شورای فنی، روز چهارشنبه مورخ  1399/06/19 ساعت 18 تا 19؛ در صفحه رسمی گروه حفاظت ایکوم ایران در […]

سپتامبر 8, 2020